Etsitkö hallitusjäsentä?

Etsitkö hallitusjäsentä pk-yrityksesi hallitukseen ulkopuolelta? Hallituspartnerit Helsinki välittää ulkopuolisia hallituksen jäseniä ensisijaisesti pk-yrityksille, jotka toimivat Uudellamaalla. Jäsenet valitaan omistajien määrittämien kriteerien mukaisesti. Hallitusjäsenen välitysprosessiin osallistuvat yrityksen omistajien tai edustajien lisäksi Hallituspartnerien vastuuhenkilö ja välitystoimikunta. Ehdokkaita etsitään Hallituspartnereista, HHJ-tutkinnon suorittaneista, HHJ-kurssin käyneistä sekä muista lähteistä.

Pk-yrityksille ulkopuolisen hallitusjäsenen hankinta on strateginen ja tärkeä, mutta ei useinkaan kiireellinen asia. Siitä huolimatta suosittelemme ottamaan yhteyttä ajoissa, koska parhaaseen lopputulokseen päästään huolellisella ja kattavasti tehdyllä välitystoiminnalla. Suosittelemme kahta yrityksen ulkopuolista hallituksen jäsentä, joten myös ehdokkaiden tapaamisiin tulee varata aikaa.

Rakennetaan toimiva hallitus varmistamaan yrityksesi menestys! Hallitusjäsentä voit pyytää Hallituspartnerit Helsinki ry:ltä ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajajaamme.

Lisätietoa Hallituspartnerit Helsingin toiminnasta löydät yhdistyksen sivuilta.