Kasvutarinat hyvään hallitustyöhön — valmennus

Hallituspartnerit Helsinki järjestää Kasvutarinat hyvään hallitustyöhön -valmennusta julkisomisteisten yritysten hallituksille

Valmennus sisältää tiiviin paketin hallituksen tehtävistä ja vastuista. Valmennuksessa käsitellään hallitustyöskentelyä, säädöksiä ja käytäntöjä sekä hallituksen roolia voimavarana ja lisäarvona. Valmennus on konkreettista, kannustavaa ja käytännönläheistä.

Valmentajana toimii Hallituspartnereiden kokenut hallitusammattilainen.

Valmennuksen tavoitteena on:
• parantaa hallitustyöskentelyn osaamista,
• selkeyttää toimielinten sekä henkilöiden roolia ja vastuita,
• antaa selkeä näkemys siitä, mitä hallituksessa toimiminen käytännössä tarkoittaa.

Valmennusta voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan esim. toimialan erityispiirteiden mukaan.

Ennakkokartoitus:

Ennen valmennuksen alkua osallistujille lähetetään lyhyt sähköinen ennakkokartoitus omasta hallitustyön kokemuksesta ja toiveista valmennuksen sisällön suhteen. Kyselyn tulosta hyödynnetään tilaisuuden sisällössä.

Asiakkaat ovat kokeneet valmennuksen toimivaksi ja tehokkaaksi:
”Koulutus oli erinomainen. Siinä käsiteltiin kaikkia niitä asioita, mitä olin etukäteen miettinyt, mitä piti nostaa ”tapetille”. Jopa minä omistajaohjaajana ja hallitusammattilaisen opin uutta. Koulutuksen ansiosta mietin jo jatkoa uusille hallituksille”. -Liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen, Hyvinkää

Denna typ av skolning är nödvändig pga att kommunallagen och aktiebolagslagen kan ge olika tolkningar gällande hur ett aktiebolag styrs. Men aktiebolagslagen är entydig i denna fråga och detta poängterades tydligt i skolningen, t.ex. genom att man inte kan förbigå styrelsen eller VD:n i den operativa styrningen .  En annan viktig sak som kom fram i skolningen är att styrelsen är ett kollegium där man inte längre representerar sin stödtrupp eller parti, utan man är personligt vald och ansvarig, med sin egen förmögenhet som insats. Vidare kan poängteras att du, Raija-Leena fick igång en bra och aktiv dialog mellan deltagarna!
-Patrick Wackström, Porvoon Energia

”Kiitos loistavasta koulutussessiosta!
”
-Jussi Impiö, hallituksen jäsen Porvoon Energia