Hallitusammattilaisen kokemus näkyy intuitiona

Kokenut hallitusammattilainen tuo hallitustyöhön järjestystä ja näkemystä. Hallituksen tärkein tehtävä on tulkita yrityksen toimintaympäristöä ja reagoida sen trendeihin ja muutoksiin yrityksen edun mukaisesti, sanoo pitkän linjan hallitusammattilainen Leena Saarinen.

Leena Saarinen

Pienissä kasvuyrityksissä työtä riittää usein enemmän kuin tekijöitä. Siksi myynnissä, markkinoinnissa ja rahoituksen hakemisessa tarvitaan usein myös hallitusjäsenten apua. Suurempien yritysten hallituksessa nyrkkisääntönä puolestaan on pysyä erossa operatiivisesta tekemisestä.

Leena Saarisella riittää kokemusta molemmista. 25 vuoden aikana hän on toiminut eri yritysten hallituksessa startupeista pörssiyrityksiin. Koon lisäksi eroja yrityksiin luovat toimiympäristöt, omistuspohja, yrityksen tilanne, elinkaari ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Tällä hetkellä Saarinen työskentelee hallituksen puheenjohtajana vegeinnovaatio Härkistä valmistavassa Verso Food Oy:ssä sekä Helsingin kaupungin omistamassa Palmia Oy:ssä. Lisäksi hän jakaa osaamistaan jäsenen roolissa esimerkiksi QT Group Oyj:n ja Etteplan Oyj:n hallituksissa.

Saarisen kaltaiset osaajat tuovat hallitustyöhön ammattimaisuutta, kuten ymmärrystä hallituksen työjärjestyksestä, -johtamisesta sekä oikeanlaista suhteesta yrityksen johtoon ja omistajiin. Ulkopuolisina toimijoina hallitusammattilaiset osaavat arvioida yrityksen tavoitteita usein tunteella yritykseensä suhtautuvia omistajia rationaalisemmin.

– Hallitusammattilainen on riippumaton jäsen, jonka on ajateltava objektiivisesti yrityksen parasta. Se tarkoittaa, että on uskallettava olla eri mieltä ja nostettava ikävät asiat pöydälle vaikka ne koskisivat yrityksen pääomistajaa. Kemioiden toimiminen on luonnollisesti tärkeää. Ilman luottamusta ja yhtenäistä kunnioitusta yhteistyö jää usein lyhyeksi.

Hallitustyö käy kuin golf

Saarinen tutustui hallitustyöhön ensi kertaa 90-luvun lopussa työskennellessään Unileverin toimitusjohtajana. Tuolloin hallituspesti kuului toimenkuvaan, mutta sittemmin Saarinen on hakeutunut hallituksiin omasta mielenkiinnostaan.

– Antoisinta hallitustyössä on strateginen tekeminen, jossa pääsee pohtimaan isoa kuvaa, tulevaisuutta ja sen merkitystä yrityksen kannalta.

Tärkein työkalu hallitusammattilaiselle onkin intuitio, joka kehittyy kokemuksen kasvaessa.

Saarinen vertaa hallitustyöskentelyä golfiin, jossa tyyli ja tekniikka hioutuvat vuosien myötä yksinkertaisemmaksi ja  sujuvimmiksi. Olennaista on kyky priorisoida asioita ja erottaa tärkeä turhasta.

– Vaikka itsellä ei olisi vahvaa substanssia yrityksen toimialasta ja operatiivisesta erityisosaamisesta, syntyy asioista liiketoimintakokemuksen myötä selkeä gut feeling, näppituntuma siitä, mikä suunta on oikea. On sanottava ääneen sellaisetkin kysymykset, jotka tuntuvat tyhmiltä  – ei ole tyhmiä kysymyksiä.

Pieni hallitus on paras

Hallitusammattilainen pitää itsensä terässä seuraamalla tiiviisti niitä toimialoja, joiden hallitustyöhön hän osallistuu. Tämä onnistuu uutisvahtien ja osavuosikatsauksien kautta.

Koska markkinat ovat jatkuvassa liikkeessä, Saarinen painottaa, että päätökset on tehtävä tsäpäkästi. Hallituksen vastuulla on myös valvoa, että asiat todella toteutetaan alusta loppuun sovitussa aikataulussa.

Esimerkki löytyy nyt hyvässä nousussa olevasta Verso Foodista. Seitsemän vuotta sitten perustettu yritys yritti markkinoille ensin suurkeittiöiden kautta hernepohjaisilla tuotteilla mutta totesi ne suurkeittiöille liian kalliiksi. Niinpä yritys päivitti strategiansa ja brändäsi itsensä hyvinvoinnista ja eettisyydestä kiinnostuneiden edelläkävijöiden ostoslistalle härkäpaputuotteilla. Vuodessa yrityksen liikevaihto nousi 200 000:sta kahteen miljoonaan euroon. Saarisen mukaan muutos onnistui, koska hallitus ja toimiva johto seuraa tiiviisti markkinansa globaaleja kuluttajatrendejä ja suuntauksia.

Hallituksen kokoamisessa Saarinen painottaa moniäänisyyttä. Hyvä hallitus koostuu eri ikäisistä ja -taustaisista ihmisistä, jotka tuovat ryhmään monipuolista kompetenssia. Liiketoiminnallisen ja strategisen osaamisen lisäksi joukossa on syytä olla diginatiivi, joka elää ja hengittää nopeasti muuttuvaa digitalista maailmaa.

Ideaalikoko toimivalle hallitukselle on 3–6 henkeä, mutta ehdottomasti alle kahdeksan. Silloin keskustelu pysyy hedelmällisenä ja kaikilla on tilaa tulla kuulluksi.


Leena Saarinen on elintarviketieteiden maisteri ja hallitusammattilainen. Saarinen toimii hallituksen puheenjohtajana kasviproteiinituote Härkistä valmistavassa Verso Foodissa ja Helsingin kaupungin omistamassa Palmia Oy:ssä sekä jäsenenä useissa hallituksissa. Ennen hallitusammattilaiseksi siirtymistä Saarinen toimi mm. Suomen Unilever Oy:n toimitusjohtajana,  Altia Corporation Oy:n pääjohtajana sekä Suomen Lähikauppa Oy:n toimitusjohtajana.
Jaa sosiaalisessa mediassa:

0 I like it
0 I don't like it